Jak kupować nieruchomości? cz. 2


Zmiana miejsca zamieszkania

Często spotkamy sytuacje, w których właściciele są zmuszeni przenieść się do innego kraju ze względu na pracę lub z innych powodów. Dlatego też muszą podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości, aby się uwolnić od problemów związanych z utrzymywaniem jej na odległość. Kolejnym powodem do podjęcia decyzji o szybkiej sprzedaży może być fakt, że właściciele potrzebują pieniędzy na zakup nieruchomości w nowym miejscu. Jest to dość często spotykana sytuacja, gdy sprzedający jest zmotywowany, by szybko sprzedać poniżej wartości rynkowej.

Odziedziczenie posiadłości

Dziedziczenie nieruchomości będących z dala od miejsca zamieszkania związane jest z pewnymi kosztami i trudnościami utrzymania ich. W wielu przypadkach dodatkowym utrudnieniem jest przypadek, kiedy mamy kilku spadkobierców. W takich sytuacjach często nowi właściciele decydują się na sprzedaż nieruchomości i by to zrobić szybko, wystawiają posiadłość na rynku po obniżonej cenie. Ten fakt, że nieruchomość znajduje się z dala od miejsca zamieszkania, powoduje, że mogą oni być bardziej otwarci na negocjacje cenowe, aby uniknąć dodatkowych kłopotów.

Rozwód

Małżonkowie, którzy są w trakcie rozwodu, mogą chcieć szybko zakończyć sprawy związane z rozdzieleniem wspólnego majątku. Dlatego też często może im szczególnie zależeć na szybkim spieniężeniu, co jednocześnie jest istotną motywacją, aby sprzedać swoją nieruchomość poniżej wartości.

Stan nieruchomości
Czasem stan nieruchomości zmusza właścicieli do jej sprzedaży. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno właścicieli, jak i inwestorów, którzy wynajmują. Właściciel może być postawiony w sytuacji, gdy nie ma wystarczających środków finansowych na niezbędny remont, co jednocześnie uniemożliwia wynajęcie lokalu. Taka sytuacja może go zmusić do szybkiej sprzedaży. Kolejnym powodem może być finansowanie nieruchomości przy użyciu pewnych kredytów. Niektóre produkty finansowe są tak skonstruowane, że w pewnym momencie właściciel zmuszony jest wyłożyć dużą kwotę jednorazowo, jako część warunków uzyskania kredytu. To może sprawić, że może on być zmuszony, by sprzedać swoją nieruchomość.

Brak przepływu pieniężnego

Niektórzy inwestorzy będą gotowi sprzedać swoje nieruchomości ze względu na negatywny przepływ pieniężny swojego portfolio. Gdy łączne wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości są wyższe niż dochód generowany przez wynajem, inwestor będzie musiał dokładać własne pieniądze co miesiąc, by pozostać w posiadaniu nieruchomości. Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, kupując taką nieruchomość, to przeprowadzenie kalkulacji na uzyskanie dodatniego przepływu pieniężnego – cashflow. By zwiększyć dochód z czynszu, uwzględnij wynajem nieruchomości na pokoje lub poszukaj sposobów zredukowania kosztów.

Deweloperzy

Wielu deweloperów w obecnej sytuacji będzie zmuszonych sprzedać mieszkania poniżej wartości rynkowej. Podobnie jak większość inwestorów zbyt optymistycznie spojrzeli w przyszłość i w obecnej sytuacji zderzyło się to z trudną rzeczywistością braku kredytów oraz braku sprzedaży. Deweloperzy, którzy wzięli kredyty z banków, mogli napotkać trudności ze spłatą ich w czasie kryzysu ekonomicznego. Istnieje zatem szansa, że będą oni zmotywowani udzielić rabatu, aby sprzedać i uzyskać niezbędne finanse do spłaty owego kredytu.
Mogą oni być także zmotywowani do szybszej sprzedaży w sytuacji, gdy mają rozpoczęty już więcej niż jeden projekt i potrzebują środków finansowych do zakończenia inwestycji. W związku z tym mogą być w stanie sprzedać kilka apartamentów z rabatem, aby szybko zdobyć środki finansowe. Bądźmy jednak świadomi ryzyka wliczonego w kupowanie takich apartamentów (kompleksowych), które nie są jeszcze ukończone. W obecnej sytuacji wielu deweloperów ma i będzie miało problem z uzyskaniem finansów, mogą oni więc nie być w stanie ukończyć inwestycji. Dlatego ważne jest tutaj, aby zawrzeć transakcję z deweloperami, którzy mają bardzo mocne saldo przychodów, reputację, oraz długą historię ukończonych projektów. W niektórych krajach firmy ubezpieczeniowe oferują specjalne pakiety chroniące deweloperów przed bankructwem. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać podczas podpisywania umowy to fakt, że płacisz w ratach, zgodnie z postępem budowy. Pamiętaj jednak, aby zawsze szukać porad prawnych, zanim
dojdzie do postawienia parafki pod warunkami kontraktu.